PvdA-Statenfractie bezorgd over gaswinning

HOLLANDS KROON – Nu de aardgaswinning in Groningen wordt stopgezet, bestaat de vrees bij 15 gemeenten in Noord-Holland, waaronder Hollands Kroon, dat de gaswinning in deze regio wordt uitgebreid.

De PvdA is bang dat er meer gepompt gaat worden uit kleinere velden elders nu de gaswinning in Groningen wordt stopgezet. De PvdA vraagt zich af of Gedeputeerde Staten wel goed doordrongen is. van dit feit.

De PvdA vraagt zich ook af of de inwoners van Noord-Holland wel vertrouwen kunnen putten uit de analyses van de door de minister genoemde instanties, nu deze ook jarenlang betrokken zijn geweest bij de aardgaswinning in Groningen. 

De PvdA wil dat de provincie gaat praten met minister Wiebes om de winning uit kleine gasvelden af te bouwen.

Gasvrij Gasvrij