Meer geld voor wegen, niet in de Noordkop

REGIO – Het rijk en provincie stoppen 539 miljoen euro in het aanpakken van vervoerknooppunten en het verbeteren van fietsverbindingen in Noord-Holland. De Noordkop profiteert hier niet van.

Het geld gaat naar regio’s West-Friesland, Zaanstreek en Amsterdam. Het Rijk trekt 366 miljoen uit en de regio 173 miljoen. Het meeste geld is bestemd voor verbetering van de A7-A8 Amsterdam-Hoorn en voor een wegverdieping in Zaanstad.

In het pakket maatregelen is niets opgenomen voor verbetering van de verbindingen in de Kop van Noord-Holland.

Asfaltt Asfaltt